Algemene voorwaarden

 1. Prijzen:

  De prijzen zijn te raadplegen op de website. Het is de huurder niet toegestaan de nutsvoorzieningen te misbruiken. Misbruik en extreme schommelingen in verbruik zullen doorgerekend worden.
 2. Huurovereenkomst:
  De reservering wordt bevestigd met een huurovereenkomst. Hierin wordt het aantal personen en huisdieren vermeld, samen met de exacte verblijfsperiode en de gedetailleerde prijsberekening. Na het betalen van het voorschot verklaart de huurder zich automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en de huurovereenkomst.
 3. Betalingen:
  Na de reservering heeft de huurder 4 kalenderdagen de tijd om het voorschot te betalen. Het voorschot bedraagt 30 % van de totale som van de waarde van het verblijf (huurprijs). Het resterende bedrag dient uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van het verblijf betaald te worden. Indien de reservering 10 dagen of minder voor de aanvang van het verblijf gebeurt, dient het volledige bedrag onmiddellijk betaald te worden. Indien er 1 van de bedragen ontbreekt of te laat is, wordt de reservering automatisch geannuleerd mits de toepassing van de annuleringsvoorwaarden. De eventuele extra kosten en verliezen die hieraan verbonden zijn, kunnen niet verhaald worden op de verhuurder.
 4. Annulatievoorwaarden:

  Indien de huurder om welke reden dan ook het verblijf op de afgesproken datum niet kan betreden, dient hij de verhuurder hiervan onmiddellijk en schriftelijk in kennis te stellen. De kosten gelinkt aan een annulering zijn altijd ten laste van de huurder en worden als volgt bepaald:

  • Annulering vanaf 1 maand voor de aanvangsdatum: 100% van de huurprijs

  • Annulering vanaf 6 weken voor de aanvangsdatum: 80% van de huurprijs

  • Annulering vanaf 8 weken voor de aanvangsdatum: 60% van de huurprijs

  • Annulering na betaling voorschot: de waarde van het betaalde voorschot

 5. Wijziging van geboekte periode:

  Het wijzigen van de datum van verblijf kan enkel indien de wijziging minstens 3 maanden voor de initiële verblijfsdatum plaatsvindt én in overleg met de verhuurder. Indien de verplaatsing van de boeking zich voordoet minder dan 3 maanden voor de verblijfsdatum, wordt dit automatisch als annulatie beschouwd. 


 6. Waarborg:
  Het bedrag van de waarborg wordt vermeld in de huurovereenkomst. De verhuurder evalueert het huisje na het einde van het verblijf. Enkel indien voldaan is aan alle voorwaarden zal de volledige waarborg ten laatste 14 dagen na het einde van het verblijf door de verhuurder worden overgeschreven op het rekeningnummer van de huurder, waarvan de laatste betaling werd ontvangen.

 7. Optie:
  Het is mogelijk om een bepaalde periode in optie te houden in afwachting van een definitieve reservering. Een optie loopt maximaal voor 5 kalenderdagen, tenzij anders afgesproken met de verhuurder. Een optie is pas geldig wanneer deze expliciet werd bevestigd door de verhuurder en vervalt automatisch wanneer er geen reactie ontvangen wordt van de aanvrager.

 8. Bezetting:
  De maximale bezetting mag in geen geval overschreden worden. De finale aantallen (personen en honden) worden vermeld in de huurovereenkomst. Wijzigingen van deze aantallen dienen steeds of voorhand schriftelijk gemeld en goedgekeurd te worden. Het is de huurder niet toegestaan het verblijf geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.

 9. Roken in het huisje is NIET toegestaan.
  Bij een eventueel misbruik zal de volledige waarborg worden ingehouden. Alle sigarettenpeuken dienen in de vuilbakken gedeponeerd te worden en mogen onder geen enkele omstandigheid op de grond gegooid worden.

 10. Aankomst- en vertrek:
  Aankomst is vanaf 16u, vertrek is voor 10u. De aankomst- en vertrekuren dienen gerespecteerd te worden. Bij niet-naleving zal een extra dag aangerekend worden plus een eventuele compensatie voor de opgelopen vertraging om nieuwe gasten te ontvangen. Dit wordt dan ingehouden op de waarborg.

 11. Bed-, bad- en keukenlinnen:
  Bed- en badlinnen is voorzien in het huisje. Indien de honden of katten mee in bed slapen, moeten steeds plaids voorzien worden zodat de lakens netjes blijven. U kan uiteraard zelf verkiezen om badlinnen mee te nemen. Indien u deze zelf voorziet, dan zijn er reeds matras- en kussenbeschermers. Bij vertrek dient ervoor gezorgd te worden dat de beschermers niet per ongeluk worden meegenomen. Er dient zorg gedragen te worden voor de matrassen, dekens en kussens. Deze mogen niet gebruikt worden op de grond of buitenshuis. Beschadiging (vlekken, scheuren, …), het ontbreken van beschermhoezen, kussens, donsdekens of matrassen zal worden doorgerekend en onmiddellijk worden ingehouden van de waarborg. Voor beschermhoezen, die door de verhuurder, als abnormaal vuil worden beschouwd, zullen er extra kosten worden ingehouden van de waarborg.

 12. Zwembad plaatsen is niet toegestaan!
  Voor verbruik van water hoeft U niet extra te betalen, dit zit in de huurprijs.
  Maar het is dan ook niet de bedoeling dat U een zwembad gaat vullen.
  Een waterschelp om een klein kindje of hondje toch wat verfrissing te bezorgen, is geen probleem.

 13. Huren voor één nacht is niet mogelijk.

 14. Parking:
  Er kan 1 auto parkeren voor het huisje. Voor een extra auto is er een parking voorzien aan de inkom van het domein.

 15. Tuin en onderhoud:
  De terreinen en de omgeving dienen volledig en onmiddellijk vrijgemaakt te worden van hondenpoep. De zakjes kunnen in de vuilbakken gedeponeerd worden en bij vertrek dienen de vuilbakken in het huisje leeg gemaakt te worden in de daarvoor voorziene vuilbakken in de tuin.

 16. Tuinmeubelen:
  De kussens van de tuinmeubelen dienen bij vertrek steeds netjes opgeruimd te worden. 

 17. Honden en katten:
  We verwachten van onze huurders een correcte begeleiding en opvolging inzake de honden en katten. Dit wil zeggen dat de baasjes de woning en de omgeving dienen te onderhouden zoals ze dat thuis zouden doen. Alle hondenpoep dient opgeruimd te worden. Ongelukjes moeten onmiddellijk opgeruimd worden. Alle materiaal voor het onderhouden (stofzuiger, borstel, poepzakjes, emmers, dweil,…) zijn beschikbaar. Alle honden en katten dienen een behandeling tegen vlooien en teken te hebben gekregen uiterlijk 30 dagen voor het einde van het verblijf. De begeleiders van de honden dienen de dieren ten allen tijde onder controle te hebben. Er zijn benches, manden, dekentjes, kussens en speelgoed voor de honden en katten aanwezig. De huurders dienen steeds meubels, zoals zetels en bedden te bedekken met dekens alvorens honden hierin of -op toe te laten. Kosten voortvloeiend uit het niet naleven van deze regels zullen volledig verhaald worden op de huurder door middel van inhouding op de waarborg.

 18. Rust respecteren:
  Het domein is gelegen in stiltegebied. De rust van de omwoners en de medebewoners dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. Bijgevolg dient het lawaai tussen 22u en 8u beperkt te worden. Anderzijds verwachten we de nodige verdraagzaamheid voor geluiden die gepaard gaan met de aanwezigheid van honden. Het is ten strengste verboden om verdovende middelen te gebruiken op het domein of in de woning of deze te betreden onder invloed.

 19. Energie:
  Er dient altijd correct en zuinig met energie om gegaan te worden. Een elektrische auto mag niet opgeladen worden aan de chalet. Op de parking aan de ingang van het domein staat een laadpaal. Voertuigen mogen niet gewassen worden op onze privé-terreinen. Misbruiken zullen een volledige inhouding van de waarborg tot gevolg hebben.

 20. WiFi en GSM-ontvangst:
  In het huisje hebben we door de ligging een zeer slechte GSM-ontvangst. Er is wel goede WiFi voorzien in de woning. Het is absoluut verboden om illegale downloads te doen via onze verbinding. Elke boete of aanklacht hieromtrent wordt rechtstreeks met de huurder afgehandeld, zonder dat de verhuurder hier enig nadeel van ondervindt.

 21. Vuurwerk:
  Het is de huurders niet toegestaan om in en rond de woning vuurwerk af te vuren.

 22. Barbecue:
  Vuurkorven, frietketels en BBQ-toestellen op gas of houtskool zijn niet toegestaan. Er is wel een elektrische BBQ aanwezig die kan gebruikt worden. Deze kan buiten, op het kleine tafeltje aan de achterzijde van het huisje, geplaatst worden. Op het einde van het verblijf dient het toestel volledig proper terug in de berging opgeborgen worden.

 23. Afsluiten en vertrekken:
  Bij het verlaten van de woning dienen de voor- en achterdeuren telkens goed afgesloten te worden. Alle ramen dienen afgesloten te worden. Eventuele diefstallen die resulteren uit een onvoldoende afsluiten van de woning, zullen verhaald worden op de huurder. Het tuinpoortje dient elke keer gesloten te worden. Bij het uitchecken dienen alle gordijnen gesloten te worden.

 24. Schoonmaken en opruimen bij vertrek:
  Na elk bezoek wordt de woning gepoetst. Deze kosten worden forfaitair doorgerekend aan de huurders. Alle extra uren zullen doorgerekend worden aan de huurder door onmiddellijke inhouding op de waarborg van € 25 per begonnen uur. 
De volgende dingen dienen door de huurder verzorgd te worden om te vermijden dat er extra uren worden doorgerekend:

  • Vloer en meubelen dienen volledig vrijgemaakt te zijn van honden- en kattenhaar en modderpoten

  • Alle huisraad, ook de eetbakken van de honden en katten, dient proper afgewassen te zijn en teruggeplaatst te zijn op de juiste plaats

  • De kattenbak dient leeggemaakt en proper te zijn

  • Alle vuilnis dient uit de woning verwijderd te zijn

  • Afwasmachine, oven, fornuis, koelkast, diepvriezer, stofzuigers en BBQ dienen proper en leeg te zijn

  • Alle persoonlijke spullen dienen meegenomen te worden, er mag niets achtergelaten worden in de woning

  • Tuinmeubelen worden opgeruimd en alle hondenpoep op het terrein wordt verwijderd

  • Het hondenzwembadje dient na gebruik proper gemaakt en terug opgehangen worden.
 25. Schade en inventaris:
  Het pand bevindt zich in een goede staat en dient in dezelfde staat opgeleverd te worden. De volledige inboedel is eigendom van de verhuurder. De huurder is aansprakelijk voor schade aan het verblijf veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden, gasten of honden niet kan worden toegerekend. Indien de waarborg niet volstaat voor de dekking van de schade of inbreuken op de algemene voorwaarden en/of de huurovereenkomst, zal het bijkomende verschuldigde saldo schriftelijk verhaald worden op de huurder en dit ten laatste 14 dagen na het einde van het verblijf.

 26. Annulatieverzekering en familiale verzekering:
  Wij verwachten dat de huurder een familiale verzekering heeft afgesloten. Schade die de waarborg overtreft, moet altijd bij de verzekering van de huurder aangegeven worden. Bij schade wordt de uiterlijke datum van terugstorting van de waarborg uitgesteld tot 14 werkdagen na het ontvangen van de bedragen uitgekeerd door de verzekering. Indien de huurder geen verzekering heeft, of de verzekering dekt de schade niet, zal het volledige bedrag verhaald worden op de huurder. De huurder kan een extra annuleringsverzekering af sluiten op eigen initiatief. In het geval de annulatieverzekering niet terug betaalt of in het geval van overmacht zal de verhuurder geen enkele compensatie voorzien.

 27. Verantwoordelijkheid:
  De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen in en rond de woning en het domein.

 28. Persoonsgegevens:
  De huurder geeft toestemming aan de verhuurder om zijn contactgegevens te bewaren. De verhuurder bevestigt dat deze niet met andere partijen zullen gedeeld worden.

 29. Foto’s:
  Door foto’s door te sturen of te plaatsen/delen op de sociale media van Het Zenhuisje, geeft de huurder de expliciete toestemming aan de verhuurder om deze te gebruiken voor andere doeleinden en dit zonder verdere compensatie.

 30. Geschillen:
  Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België.