Omgeving / Surrounding

 • Het Zenhuisje ligt op recreatiedomein De Krieckaert en is gelegen is in een stiltegebied, na 22u absolute rust in het chaletpark. De Krieckaert is geen domein met dagrecreatie. Het is gelegen aan de Nationaal Park Hoge Kempen, waardoor je vanaf het domein mooie wandelingen kan doen in het natuurgebied.  Het nationaal Park Hoge Kempen heeft zo'n 220 km wandelroutes. https://www.nationaalparkhogekempen.be/nl
 • Op het recreatiedomein De Krieckaert is een taverne aanwezig. Geen zin om zelf te koken? Dan raad ik je Taverne De Krieckaert aan. Deze ligt op 200 m van het Zenhuisje, bij het binnenkomen aan de slagboom. Daniel & Miranda zullen jullie zeker van harte ontvangen. Honden zijn ook zeer welkom in de taverne, zowel binnen als op het terras, bij het binnenkomen krijgen deze alvast een lekker snoepje.  (Facebookpagina)
 • Naast de taverne is een weide aangelegd met alpaca’s. Hier worden allerlei activiteiten georganiseerd. https://www.alpacareckheim.com
 • Een mooi zwemmeer is er voor de honden op ca 6 km van het park. Op één van de uitgezette wandelroutes kom je er langs.
 • In het Nationaal Park zijn er 8 hondenlosloopzones. Het zijn omheinde zones die bij de bewegwijzerde wandellussen liggen, lekker makkelijk. De hondenlosloopzones staan ook aangeduid op de wandelkaarten van de wandelgebieden Mechelse Heide en Pietersheim. 
  • Wandelgebied Mechelse Heide

   • Toegangspoort Mechelse Heide/Salamander >> groene wandellus (3,5 km), blauwe wandellus (5,3 km) rode wandellus (7,2 km) >> tussen wandelwissel 41 en 42

   • Toegangspoort Mechelse Heide/Ven onder de berg >> groene wandellus (3,5 km), blauwe wandellus (5,3 km) rode wandellus (7,2 km) >> tussen wandelwissel 45 en 46

   • Instapplaats Kikbeek >> tussen wandelwissel 52 en 53 (aan de parking, geen wandellus)

  • Wandelgebied Pietersheim

   • Instapplaats La Butte aux Bois >> groene wandellus 4,3 km >> tussen wandelwissel 63 en 64

  • Wandelgebied Bergerven

   • Instapplaats Kapel van de weerstand, Brugstraat z.n. 3650 Dilsen-Stokkem >> groene wandellus (2,7 km), blauwe wandellus (7 km), oranje wandellus (9,8 km), gele wandellus (4,7 km) >> aan de parking

  • Wandelgebied Oudsberg

   • Instapplaats Duinengordel (begraafplaats Opglabbeek)>> groene wandellus (4,2 km) >> tussen wandelwissel 195-196

   • Instapplaats Commanderij >> blauwe wandellus (4,1 km), gele wandellus (10,5 km), rode wandellus (14 km) >> tussen wandelwissel 202 en 203

  • Wandelgebied Donderslag

   • Instapplaats Donderslagweg, 3670 Oudsbergen >> groene wandellus (5,1 km) – blauwe wandellus (8,5 km) – rode wandellus (14 km) >> tussen wandelwissel 224 en 225
    De hondenlosloopzones staan ook aangeduid op de wandelkaarten van de wandelgebieden Mechelse Heide en Pietersheim.

 • Wil je graag een blotevoetenpad ervaren? https://www.nationaalparkhogekempen.be/nl/toegangspoorten/lieteberg
 • Fietsen:
  Limburg is gekend als een fietsparadijs. Breng jouw fietsen mee of huur ze bij een plaatselijke verhuurder:
 • Supermarkten:
  • Spar: 1,5km: Dorpstraat 112, 3620 Lanaken
  • Colruyt: 3,5km: Kiezelweg 16, 3620 Lanaken
  • Carrefour Market: 5km: Molenweidestraat 40, 3620 Lanaken
  • Lidl: 7,8km: Maaseikersteenweg 197, 3620 Lanaken
  • Jumbo: 9,5km: Steenweg 38, 3620 Lanaken
  • Tom&Co: 7,8km: Maaseikersteenweg 183, 3620 Lanaken
 • Ga je graag shoppen?
  • Op 7 km centrum ligt Maastricht.
  • Op 11 km ligt Oud-Rekem. Het dorp heeft een van de meest authentiek bewaarde dorpskernen van België. Daardoor werd in 2008 Oud-Rekem door Toerisme Vlaanderen verkozen tot "het mooiste dorp van Vlaanderen". Een dorpje waar het leven altijd bruist. Zalig slenteren door de oude straatjes, om daarna in één van de fijne restaurantjes of gezellige cafétjes, de innerlijke mens te verwennen. Het kasteel d’Aspremont-Lynden is ook het bezoeken waard. (website)
  • Op 15km ligt Maasmechelen Village (website
  • Op 20 km ligt Valkenburg, wat  een bijzondere stad is met veel horeca, overdekte terrassen en leuke winkeltjes. Daarnaast heeft Valkenburg schitterende grotten om te bezoeken.
  • Maar je kan ook naar Luik (42km), Hasselt (26km) en Aken (46km). Deze steden zijn makkelijk en snel te bereiken met de wagen.
  • Oud-Rekem ligt Ook het mooiste dorp van Vlaanderen ligt op een steenworp van de camping. Namelijk Oud-Rekem. Een dorpje waar het leven altijd bruist. Zalig slenteren door de oude straatjes, om daarna in één van de fijne restaurantjes of gezellige cafétjes, de innerlijke mens te verwennen. Het kasteel d’Aspremont-Lynden is ook het bezoeken waard.
 • Voor de kinderen is er in Hasselt het Plopsa Indoor pretpark. (website)
 • Indoor en outdoor zwemmen kan je in Mooi Zutendaal. (website)
 • Subtropisch zwembad Mosaqua (website)

 • The Zenhuisje is located in the recreational area of De Krieckaert and is situated in a quiet zone, with absolute silence in the chalet park after 10 PM. De Krieckaert is not a domain with day recreation activities. It is located near the Hoge Kempen National Park, offering beautiful hiking trails within the natural reserve. The Hoge Kempen National Park boasts around 220 km of hiking routes. You can find more information about the park at https://www.nationaalparkhogekempen.be/en
 • Within the recreational area of De Krieckaert, there is a tavern available. If you don't feel like cooking, I recommend visiting Taverne De Krieckaert. It's located 200 meters from the Zenhuisje, near the entrance at the barrier. Daniel & Miranda will warmly welcome you. Dogs are also very welcome in the tavern, both indoors and on the terrace. Upon arrival, they will even receive a tasty treat. (Facebook page)
 • Next to the tavern, there is a meadow with alpacas where various activities are organized. You can find more information at https://www.alpacareckheim.com
 • A beautiful swimming lake for dogs is located approximately 6 km from the park. You will pass by it on one of the designated hiking trails.
 • In the National Park, there are 8 off-leash dog areas. These are fenced areas located along the marked hiking trails, making it very convenient. The off-leash dog areas are also indicated on the hiking maps of the Mechelse Heide and Pietersheim hiking areas.
  • Hiking Area: Mechelse Heide
   • Entrance Gate Mechelse Heide/Salamander >> green hiking loop (3.5 km), blue hiking loop (5.3 km), red hiking loop (7.2 km) >> between hiking trail markers 41 and 42
   • Entrance Gate Mechelse Heide/Ven onder de berg >> green hiking loop (3.5 km), blue hiking loop (5.3 km), red hiking loop (7.2 km) >> between hiking trail markers 45 and 46
   • Entry Point Kikbeek >> between hiking trail markers 52 and 53 (at the parking lot, no hiking loop)
  • Hiking Area: Pietersheim
   • Entry Point La Butte aux Bois >> green hiking loop (4.3 km) >> between hiking trail markers 63 and 64
  • Hiking Area: Bergerven
   • Entry Point Chapel of Resistance, Brugstraat z.n. 3650 Dilsen-Stokkem >> green hiking loop (2.7 km), blue hiking loop (7 km), orange hiking loop (9.8 km), yellow hiking loop (4.7 km) >> at the parking lot
  • Hiking Area: Oudsberg
   • Entry Point Duinengordel (Opglabbeek cemetery) >> green hiking loop (4.2 km) >> between hiking trail markers 195 and 196
   • Entry Point Commanderij >> blue hiking loop (4.1 km), yellow hiking loop (10.5 km), red hiking loop (14 km) >> between hiking trail markers 202 and 203
  • Hiking Area: Donderslag
   • Entry Point Donderslagweg, 3670 Oudsbergen >> green hiking loop (5.1 km), blue hiking loop (8.5 km), red hiking loop (14 km) >> between hiking trail markers 224 and 225
    The off-leash dog areas are also indicated on the hiking maps of the Mechelse Heide and Pietersheim hiking areas.
 • Would you like to experience a barefoot path? Visit the Lieteberg barefoot path at https://www.nationaalparkhogekempen.be/en/access-points/lieteberg

 • Cycling:
  Limburg is renowned as a cycling paradise. Bring your own bikes or rent them from a local rental shop:

 • Supermarkets:

  • Spar: 1.5 km away: Dorpstraat 112, 3620 Lanaken

  • Colruyt: 3.5 km away: Kiezelweg 16, 3620 Lanaken

  • Carrefour Market: 5 km away: Molenweidestraat 40, 3620 Lanaken

  • Lidl: 7.8 km away: Maaseikersteenweg 197, 3620 Lanaken

  • Jumbo: 9.5 km away: Steenweg 38, 3620 Lanaken

  • Tom&Co: 7.8 km away: Maaseikersteenweg 183, 3620 Lanaken

 • Do you enjoy shopping?

  • Maastricht city center is 7 km away.

  • Oud-Rekem is 11 km away. The village has one of the most authentically preserved village cores in Belgium. Therefore, in 2008, Oud-Rekem was chosen by Tourism Flanders as "the most beautiful village in Flanders". A village where life is always vibrant. Wander blissfully through the old streets, and then treat yourself to fine dining in one of the charming restaurants or cozy cafés. The d’Aspremont-Lynden castle is also worth visiting.

  • Maasmechelen Village is 15 km away. (website

  • Valkenburg is 20 km away, a special city with plenty of restaurants, covered terraces, and charming shops. Additionally, Valkenburg has stunning caves to explore.

  • You can also visit Liège (42 km), Hasselt (26 km), and Aachen (46 km). These cities are easily and quickly accessible by car.
   Oud-Rekem, the most beautiful village in Flanders, is just a stone's throw away from the campground. It's a village where life is always vibrant. Enjoy strolling through the old streets, and afterward, indulge in fine dining at one of the lovely restaurants or cozy cafés. The d’Aspremont-Lynden castle is also worth a visit.

 • For children, there's Plopsa Indoor amusement park in Hasselt. (website)

 • You can enjoy indoor and outdoor swimming at Mooi Zutendaal. (website)

 • For a subtropical swimming experience, visit Mosaqua. (website)